Αεροσκάφη

Καλυπτόμενοι τομείς ενδεικτικά:

 • Ασφάλιση σώματος και μηχανών αεροπλάνων/ ελικοπτέρων
 • Νομική ευθύνη έναντι επιβατών και αποσκευών τους
 • Νομική ευθύνη προς τρίτους
 • Νομική ευθύνη έναντι φορτίου
 • Ασφάλιση σε πολεμικές ζώνες
 • Απώλεια διπλώματος χειριστών αεροσκαφών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη (PI)

Ενδεικτικές καλύψεις:

 • Ιατρών
 • Φαρμακοποιών
 • Δικηγόρων
 • Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Τεχνικών
 • Tour Operators
 • Λογιστών
 • Διαμεσολαβούντων
 • Επαγγελματική Ευθύνη Στελεχών (D&O)

Ζωή

Καλυπτόμενοι τομείς ενδεικτικά:

 • Υγεία
  • Απωλεια Ζωής
  • Ολική / Μερική Ανικανότητα
  • Ατύχημα
  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
  • Προστασία Εισοδήματος
 • Σύνταξη
 • Αποταμίευση

Ναυτιλία

 • Σκάφη αναψυχής και επαγγελματικά σκάφη
 • Πληρώματα

Ενδεικτικές καλύψεις:

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους και προς επιβαίνοντες (σύμφωνα με το Ν. 4256/2014)
 • Νομική προστασία ιδιοκτήτη
 • Σωματικές Βλάβες
 • Θαλάσσια Ρύπανση
 • Υλικές ζημιές προκληθείσες από
  • Πυρκαγιά
  • Έκρηξη
  • Κακόβουλη πράξη
  • Κινδύνους της θάλασσας (βύθιση, πρόσκρουση)
  • Αμέλεια χειριστή
 • Κλοπή
 • Επιθαλάσσια αρωγή / ρυμούλκηση
 • Πολεμικοί κίνδυνοι

Ομαδικά

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι ενδεικτικά:

 • Ασφάλιση ζωής
 • Ασφάλιση νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
 • Ασφάλιση συνταξιοδότησης
 • Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος από μερική ή ολική ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια
 • Επίδομα μητρότητας
 • Χειρουργικό επίδομα
 • Νοσοκομειακό επίδομα

Στα πλαίσια της αποκλειστικής συνεργασίας μας με κορυφαίους φορείς υπηρεσιών υγείας, δημιουργούμε εξατομικευμένα προγράμματα παροχών, συμπληρωματικά των ανωτέρω ομαδικών προγραμμάτων.


Οχήματα

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι ενδεικτικά:

 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων
 • Πυρκαγιά
 • Κλοπή
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Ζημιές ιδίου οχήματος
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Οδική βοήθεια

Περιουσία

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

 • Κατοικίας (κτίριο και/ή περιεχόμενο)
  Ενδεικτικά:
  • Ασφάλιση Πυρκαγιάς
  • Ασφάλιση Πλημμύρας
  • Ασφάλιση Σεισμού
  • Ασφάλιση Κλοπής
  • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
  • Ασφάλιση Θραύσης Κρυστάλλων
  • Ασφάλιση Τρομοκρατικών Ενεργειών
  • Ασφάλιση Πολιτικών Ταραχών
 • Γραφείου/ Καταστήματος
 • Έργων Τέχνης (Fine Arts)

Ταξίδια

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι ενδεικτικά:

 • Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Υγειονομική μεταφορά και επαναπατρισμός ασφαλισμένου και μελών οικογένειας
 • Απώλεια ζωής
 • Ολική/ μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Αποζημίωση για απώλεια/ ζημιά ή καταστροφή αποσκευών
 • Προσωπική αστική ευθύνη έναντι τρίτων
 • Νομική υποστήριξη
 • Έξοδα καθυστέρησης πτήσης

Cyber

Παρεχόμενες καλύψεις ενδεικτικά:

 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων
 • Κάλυψη εξόδων αποκατάστασης/αναδημιουργίας δεδομένων μετά από παραβίαση
 • Διαφυγόντα κέρδη από διακοπή λειτουργίας εταιρικού δικτύου
 • Κάλυψη εξόδων από εκβιασμό αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων
 • Κάλυψη εξόδων διαχείρισης περιστατικού